Niezalogowany
zmień rozmiar:

Drodzy Rodzice!

 

        Od 4 maja 2017r. (czwartek) rozpocznie się rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok żłobkowy 2017/2018 – przy wsparciu systemu elektronicznego.

       

Informacje o wszystkich żłobkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn będziecie mogli Państwo uzyskać na stronie internetowej http://zlobki-olsztyn.nabory.pl/ ,

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

W naborze elektronicznym uczestniczą wyłącznie żłobki prowadzone przez Miasto Olsztyn.

 

W roku 2017/2018 do żłobków przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok życia.

       

REKRUTACJA

 

        W trakcie rekrutacji możecie Państwo wybrać tylko jeden żłobek.

 

Pamiętajcie Państwo!

        Wypełniacie wniosek – Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka na rok żłobkowy 2017/2018, w którym wpisujecie wybrany przez siebie żłobek.

Wniosek należy zanieść WYŁĄCZNIE do wybranego żłobka.


        Niezłożenie Karty zgłoszenia w terminie, uniemożliwia uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 

Krok po kroku poruszania się po systemie elektronicznym:
· otworzyć stronę internetową - http://zlobki-olsztyn.nabory.pl/ ,

·       otworzyć i wypełnić wniosek,

·       wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,

·       zanieść wniosek wraz z załącznikami do wybranego żłobka.

 

Podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną ustawiają Państwo wymyślone przez siebie hasło, dzięki któremu w powiązaniu z nr PESEL dziecka będziecie mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym żłobku.

 

Rodzice/opiekunowie prawni nie mający dostępu do Internetu, mogą korzystać z systemu elektronicznego naboru w wybranym żłobku.

 Po dostarczeniu przez rodzica/opiekuna prawnego wypełnionego zgłoszenia do placówki, pracownik żłobka wprowadzi dokument do systemu.


UWAGA!!!

Wniosek wypełniony tylko w Internecie, a nie zaniesiony do żłobka nie bierze udziału w rekrutacji.

 

Ważne daty:

·       od 4 maja do 31 maja 2017r. godz. 800 - 1500 – składanie przez rodziców wniosków do żłobka,

·       20 czerwiec 2017r. o godz. 1000 – ogłoszenie wyników,

·       od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2017r. godz. 800 - 1500 – podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług żłobka.

W dniu 20 czerwca 2017 r. od godz. 1000 Rodzice mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na stronie zlobki-olsztyn.nabory.pl za pomocą indywidualnego hasła albo bezpośrednio w żłobku.

 

UWAGA!!!

        System zostanie uruchomiony od dnia 4 maja 2017r. Składanie wniosków do żłobków zakończy się 31 maja 2017r.

        Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę.

 

         

W pierwszej kolejności do danej grupy wiekowej przyjmowane są dzieci kontynuujące pobyt w żłobku pod warunkiem spełnienia ww. kryteriów oraz prawidłowo złożonej karty aktualizacyjnej.

 

        W przypadku większej liczby chętnych do żłobków niż liczba oferowanych miejsc, spośród dzieci nieprzyjętych do żłobka sporządza się listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

 

        W przypadku gdy dziecko zostanie przyjęte do żłobka rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług. Umowa obowiązuje przez cały rok żłobkowy. Umowę rodzice/opiekunowie prawni podpisują z dyrektorem żłobka, 
w terminie od 16 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym żłobku.

 

        W elektronicznym systemie rekrutacji biorą udział te żłobki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn. Nie ma wśród nich żłobków prowadzonych przez inne organy. Zatem, we wniosku nie należy wpisywać żłobków, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Olsztynie.

Rekrutacja ID: 131; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 596;